تحقیق نامه

بلاگ آخرین مطالب

Latest Posts Blog

در اتاق خبر دنبال کنید...

Latest News Room
6 آبان

رساله دکتری حقوق جزای بین الملل در موسسه تحقیق نامه

رساله دکتری حقوق جزای بین الملل در موسسه تحقیق نامه حقوق بین المللی جزایی عام متشکل از مجموعه قواعد حقوقی مربوط به کیفر جرایم بین المللی ناقص حقوق بین الملل است که مهمترین مسایل آن تصمیم گیری برای جرائمی مثل...

5 آبان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فتوگرامتری/موسسه تحقیق نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فتوگرامتری/موسسه تحقیق نامه مقدمه با توجه به ضرورت انجام برنامه های عمرانی در سطح کشور و اجرای صحیح این برنامه برمبنای طرح و نقشه، وجود افرادی کاردان در زمینه تهیه نقشه های اجرایی اساس قید مقیاس ضروری...

18 بازدید

فتوگرامتری

mohamady

5 آبان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان روسی/موسسه تحقیق نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان روسی/موسسه تحقیق نامه مقدمه: رشته زبان روسی به جهت همسایگی ما با اتحاد جماهیر شوروی سابق و زمینه‌های صنعتی و رفت و آمدهای فرهنگی از قابلیت‌های خوبی بر خوردار است. علاقه به انتخاب این رشته که...

5 آبان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته امداد سوانح/موسسه تحقیق نامه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته امداد سوانح/موسسه تحقیق نامه تعریف رشته کاردانی امداد سوانح دوره کاردانی امداد و سوانح عبارتست از مجموعه ای از دانش ها و مهارتهای مورد نیاز امدادگران به هنگام مواجه با حوادث و سوانح در جهت...

14 بازدید

امداد سوانح

mohamady